2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu


a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

powerpluswatermarkobject3


2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ……………….Ortaokulu

“SOSYAL BİLGİLER” 7.Sınıf

II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı / No : Tarih : 27.03.2015
Yönerge ( Açıklama )
1. İlk 16 soru Çoktan Seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her sorunun değeri 5 puandır.

2. 17. soru Doğru-Yanlış sorusudur. Soruların toplam değeri 10 puandır.

3. 18. soru Boşluk Doldurma sorusudur. Soruların toplam değeri 10 puandır.
SORULAR


1) Aşağıdaki görsel de anlaşmazlığa düşmüş iki arkadaş yer almaktadır.


Bu kişilerin, sorunun çözümü adına aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?

a) Sorunu görmezden gelmeleri

b) Sorunu daha fazla büyütmeden bütün ilişkilerini bitirmeleri

c) Birbirleriyle karşılaşmaktan kaçınmaları

d) Sorunun nedenini belirlemeye çalışmaları

2) Türkiye'de petrolün çıkarıldığı Batman, taş kömürünün çıkarıldığı Zonguldak havzası, linyit yataklarının işletildiği Soma, Yatağan ve Elbistan ilçelerinde nüfusun çevrelerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki açıklamada, nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek verilmiştir?

a) Yer altı kaynaklarının

b) Yüzey şekillerinin

c) iklim özelliklerinin

d) Doğal bitki örtüsünün

3) Dilara, Türkiye Selçukluları Dönemi'nde, Türklerin Anadolu kültürüne katkıları ile ilgili hazırladığı ödevini bazı resimlerle zenginleştirmek istiyor.

Dilara'nın aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen resmi kullanması uygun olmaz?4) Kaleci, Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine katkı sağlayan savaşların yazılı olduğu toplarla çekilen şutları kurtarmaktadır.Buna göre futbolcu kaç numaralı topla şut çekerse gol atabilir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5) • Kilise, Dünya'nın düz ve merkezinin Kudüs olduğunu ileri sürmüştür.

• Del Kano, Dünya gezisini tamamlamış, Ümit Burnu'nu dolaşarak ispanya'ya gelmiştir.

Bu iki durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine ortam hazırlamıştır?

a) Kilise ve din adamlarının güvenirliğinin zedelenmesine

b) Haçlı Seferlerinin başlamasına

c) Milliyetçilik isyanlarının çıkmasına

d) Ticari gelişmelerin yavaşlamasına

6)

Bu diyagramda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Yazı b) Cam c) Takvim d) Para

7)a) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması

b) Ticaret yollarının yön değiştirmesi

c) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmele­ri

d) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşan­ması

8)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rö­nesans Hareketleri ile ilgili değildir?

a) Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa adlı tabloyu yapması

b) Cervantes’in Don Kişot adlı eseri yazması

c) Skolâstik düşüncenin yıkılması

d) Martin Luther’in Kiliseye 95 maddelik bildiri asması

9)
Trenin hareket edebilmesi için vagonların birbirlerine etkisi dikkate alınarak lokomotife bağlanması gerekiyor.

Buna göre vagonlar lokomotife, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sıraya göre bağlanırsa tren hareket edecektir?

a) 1,3,2 b) 2,1,3 c) 2,3,1 d) 3,2,1

10) Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;

  • Matbaanın yaygınlaşması

  • Rönesans Hareketleri

  • İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

a) Coğrafi Keşifler b) Fransız İhtilali

c) Sanayi Devrimi d) Reform Hareketleri

11) Katolik Kilisesi'nin, Reform hareketleri sonrasında yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kurmasının,

I. Ulusçuluk

II. Bağımsızlık

III. Din ve vicdan hürriyeti

ilkelerinden hangisi ya da hangilerine aykırı olduğu söylenebilir?

a) Yalnız I b) Yalnız III c) I ve II d) II ve III

12)


Galileo'nun bu sözlerine bakarak Avrupa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

a) Din adamlarının siyasi görevlerinin bulunduğu

b) Mezhep birliğinin bozulduğu

c) Din adamlarının bilimsel gelişmeleri engellediği

d) Düşüncenin önündeki engellerin tamamen kaldırıldığı

13) Sanayi İnkılâbı’yla birlikte üretim için gerekli ham maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan gereksinim artmıştır.

Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelmelerine neden olmuştur?

a) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya

b) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye

c) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye

d) Dini hoşgörüyü artırmaya

14) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

a) Üretimde sürekliliğin sağlanması

b) Tarımda özelleştirmenin sağlanması

c) Vergilerin düzenli olarak toplanması

d) Hazineye yük olmadan asker beslenmesi

15)

Barbaros Hayrettin Paşa, yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

a) Denizlerin ülkeler arası ulaşımdaki önemini

b) Liman yapımının deniz ulaşımındaki önemini

c) Denizlerin ticaret, ekonomi ve siyasi alandaki önemini

d) Deniz taşımacılığının kara taşımacılığına göre avantajlı yönlerini

16) Sanayi İnkılâbı sonrasında özellikle Avrupa'da olumlu ve olumsuz çeşitli gelişmeler ortaya çıkmıştır.

Aşağıda verilen bu gelişmelerden hangisi, olumsuz olarak değerlendirilebilir?

a) Çevre sorunlarının artması

b) Üretim faaliyetlerinin yaygınlaşması

c) İnsanların refah seviyelerinin artması

d) Üretimde zamandan tasarruf edilmesi
17) Aşağıdaki sorular “DOĞRU-YANLIŞ” sorularıdır. Verilen önerme doğru ise parantez içine ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.
a) ( Y ) Kılıç Ali Reis, en ünlü Türk denizcisidir.
b) ( D ) Osmanlı Mehteri, Mozart ve Beethoven gibi Avrupa'nın önde gelen bestecilerine ilham kaynağı olmuştur.
c) ( Y ) Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilemiştir.
d) ( D ) “Çeşm-i Bülbül” Türklere özgü bir cam işleme tekniğidir.
e) ( D ) GAP idaresi Başkanlığı ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlardan biridir.
18) Aşağıdaki sorular “BOŞLUK DOLDURMA” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.


Rasathane / Reform / Kıbrıs / İngiltere / Lalea) KIBRIS adasının fethedilmesi, İnebahtı Deniz Savaşı'na neden olmuştur.
b) Osmanlı Devleti, ilk kez LALE Devri'nde Avrupa'dan etkilenmeye başlamıştır.
c) Gök cisimlerinin hareketlerinin incelendiği ve astronomik çalışmaların yapıldığı yere RASATHANE denir.
d) Martin Luther, REFORM'un öncüsüdür.
e) Sanayi İnkılabı ilk olarak İNGİLTERE’de ortaya çıkmıştır.


CEVAP ANAHTARI

A

B

C

D

1


X

2

X


3


X

4X
5

X


6

X


7
X8


X

9X
10


X

11
X12X
13
X14
X15X
16

X
D: 16 Y: --- P: 80sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu iconÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim...

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu iconOrta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu iconEĞİTİm ve öĞretim yili okulu 10/… sinifi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu iconEvliya çelebi İLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com