Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme


sayfa1/3
a.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3
2017 /2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ............................................................... ORTAOKULU 7. SINIF

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


AY

HFT

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN- DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL


1.HAFTA

(18-22)

4

2


7.Sınıf Fen Bilimleri müfredatının tanıtılması ,ders araç gereçleri ve laboratuar kullanımı hakkında bilgi verilmesi.


Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçtiği vurgulanır.
a. Kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.
b. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.

Sindirimde görevli sindirim enzimlerine değinilmez.


İLKÖĞRETİM HAFTASI(19-23 Eylül)

Atatürkçülük ile ilgili konular (1.7-1)

[!] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.


2


7.1.1. SİNDİRİM SİSTEMİ
7.1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.

2.HAFTA

(25-29)

4

2

7.1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar.
7.1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.
*Boşluk dolduralım

*Eşleştirelim

*Çoktan seçmeli soru2


7.1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.


EKİM

3.HAFTA

(02-06)

4

2


7.1.2. BOŞALTIM SİSTEMİ

7.1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.


Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı verilmez.

2


7.1.2.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği, diyaliz, böbrek taşı vb. boşaltım sistemi sağlığını ilgilendiren konulara değinilir.


4.HAFTA

(09-12)

4

4


7.1.3. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

7.1.3.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
7.1.3.2. İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.


Beyincik ve omurilik soğanının ayrıntılı yapısına girilmez.
a. İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.

b. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı şemalarda gösterilir.


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

5.HAFTA

(15-19)

4

4


7.1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak

tartışır.

7.1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve

eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.

Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
6.HAFTA

(22-26)

4

2


7.1.4. Duyu Organları

7.1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar.


Duyu organlarında bulunan özel almaçların uyarıları nasıl aldığı ve cevap verme süreci açıklanır.


Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.

2


7.1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.

7.1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.
KASIM

7.HAFTA

(30-03)

4

4


7.1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.

7.1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının

toplum açısından önemini tartışır.
1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI
8.HAFTA

(06-10)

4

2


7.1.5. Organ Bağışı ve Organ Nakli

7.1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.

5. 3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.

ATATÜRK HAFTASI

(10-16 KASIM)[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (3.6-1)

[!] 3 .6Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler(‘ Ben, manevî miras olarak hiç bir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.’gibi) verilmelidir

2


7.2.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7.2.1.1. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer9.HAFTA

(13-17)

4

4


7.2.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
7.2.2. Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi

7.2.2.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki

ilişkiyi analiz eder.

a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları vurgulanır.

b. Sıvı ve gaz basıncını etkileyen değişkenlere ve matematiksel bağıntılara girilmez.

6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilişkilendirilir.

Türkçe dersi “Okuma” dil becerisi ile ilişkilendirilir.


.


AY

HFT

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN- DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM

10.HAFTA

(20-24)

4

4


7.2.2.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
7.2.2.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına

örnekler verir.


ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 KASIM)

11.HAFTA

(27-01)

4

4


7.2.3. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7.2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu

kavrar ve birimini belirtir.
7.2.3.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi şeklinde

sınıflandırılır fakat matematiksel bağıntılara girilmez.1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVIARALIK


12.HAFTA

(04-08)

4

4


7.2.4. Enerji Dönüşümleri

7.2.4.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve

enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
7.2.4.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.


a. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisinin örneklendirilmesinde sürtünmeli

yüzeyler, hava direnci ve su direnci dikkate alınır.


b. Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü çıkarımı yapılır

13.HAFTA

(11-15)

4

4


7.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.

14.HAFTA

(18-22)

4


4


7.3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.

7.3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.

7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.


YILBAŞI TATİLİ
(1 OCAK)


15.HAFTA

(25-29)

4

4


7.3.2. Saf Maddeler

7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

AY

HFT

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN- DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

OCAK

16.HAFTA

(01-05)

4

4


7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.
7.3.2.3. Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir..

1. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SINAVI17.HAFTA

(08-12)

4

2


7.3.3. Karışımlar
7.3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
7.3.3.2. Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir.


2


7.3.3.3. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
7.3.3.4. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir.18.HAFTA

(15-19)

4

47.3.4. Karışımların Ayrıştırılması

7.3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini

test eder.Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaştırma, yoğunluk

farkı ve damıtma üzerinde durulur.


YARIYIL TATİLİ (20 Ocak - 04 Şubat)

AY

HFT

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN- DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

19.HAFTA

(05-09)

4

2

7.3.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.

7.3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
2

7.3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

7.3.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.

20.HAFTA

(12-16)

4

2

7.3.5.5. Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.

7.3.5.6. Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.

7.3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.


2


7.3.6. Kimya Endüstrisi

7.3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine

katkılarını fark eder.21.HAFTA

(19-23)

4

2

7.3.6.2. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve

sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.

2

7.4.1. Aynalar

7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

MART

22.HAFTA

(26-02)

4

4


7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

7.4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.a. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.


b. Çukur aynada cismin görüntüsünün özelliklerinin (büyük/küçük, ters/düz) cismin

aynaya olan uzaklığına göre değişebileceği belirtilir.
5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışığın yayılması ve ışığın maddeyle karşılaşması ile ilgili öğrenilenler hatırlatılmalıdır.


23.HAFTA

(05-09)

4

2

7.4.2. Işığın Soğrulması

7.4.2.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder.

7.4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

1.1-1.5Işığı soğuran maddelerin ısınması, 5.sınıf “Madde ve Değişim” öğrenme alanı “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesindeki “ısı- sıcaklık” konusu ile ilişkilendirilmelidir.

Işığın madde ile etkileşimiyle ilgili 5 ve 6. sınıftaöğrenilenler hatırlatılmalıdır.

2


7.4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini,

ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.

7.4.2.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler

verir ve kaynakların etkili kullanımı bakımından Güneş enerjisinin önemini tartışır.

Renk filtrelerine girilmez.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle ve


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com