Adı-Soyadı: Sınıfı-No


a.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


Adı-Soyadı:

Sınıfı-No:
………. LİSESİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILISI

(A GRUBU)

S-1) Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfade doğru ise kutucuğa D harfi, yanlış ise Y harfini yazınız.(5x2=10 puan)

(…...) Hücre zarının özgüllüğünü glikoprotein, glikolipit ve lipoprotein molekülleri sağlar.

(…...) Enzimler su yoğunluğunun %15 üstünde olan ortamlarda çalışamaz.

(…..) A,D,E,K vitaminlerinin fazlası idrarla atılır.

(…...) RNA yapısında urasil her zaman adenine eşittir.

(…...) Vitaminler enerji verici moleküller olup,sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
S-2) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutuda verilen kelimelerden doğru olan ile tamamlayın(5x2=10puan)
(Subsrat, defosforilasyon, endositoz, hidroliz, sitozin,Cvitamini,turgor,osmoz,aktivasyon enerjisi, biyolojikkatalizör,fosforilasyon,timin,Dvitamini,difüzyon,hemoliz,replikasyon, urasil,Avitamini, aktiftaşıma,koenzim)
a) Enzimin etki ettiği maddeye ………………...denir.
b) DNA molekülünde adenin……………. ile guanin ise …………..ile karşılık gelecek şekilde eşlenir.
c) ………………eksikliğinde kemikler yeterince sertleşmediğinden raşitizim hastalığı ortaya çıkar.
d) ADP’ye fosfat eklenmesi ile ATP üretilmesine ………………………denir.
e) Saf suya konulan bir alyuvar hücresinin su alarak patlamasına ……………………..denir.
S-3) Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz?

1- insan hücreleri,

I. temel aminoasit sentezleme

II. temel aminoasit içeren protein sentezleme

III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gerçekleştiremez? (5 PUAN)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III


S-4) Aminoasitlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? (5 PUAN)
A) Hem asit hem de baz özelliği gösterir.

B) Bazı çeşitleri hayvansal hücrelerde sentezlenir.

C) Radikal gruplarının farklı olmasından dolayı çeşitlenir.

D) DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenir.

E) Monomer hâlde olup hücre zarından geçebilir.
S-5) Vitaminlerle ilgili olarak,

I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K’dır.

II. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar.

III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler.

verilenlerden hangileri doğrudur? (5 PUAN)
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
S-6) Canlı hücrelerde DNA molekülü aşağıda verilen yapı- ların hangisinde bulunamaz? (5 PUAN)

A) Sitoplazma B) Mitokondri C) Ribozom
D) Kloroplast E) Çekirdek
S-7) Aşağıda verilen bilim dallarından hangisinin biyoloji bilimi ile doğrudan ilişkisi yoktur? (5 PUAN)

A) Tıp B) Eczacılık C) Ziraat mühendisliği
D) Genetik mühendisliği E) Astronomi
S-8) Aşağıda verilen moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? (5 PUAN)

A) Hemoglobin B) Antikor C) Kitin

D) Enzim E) Zar reseptörleri
S-9) Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi aşağıdakilerden hangisidir?(5 PUAN)
A) Atom B) Antikor C) Hücre

D) Organel E) Doku
S-10) Hücre zarının yapısını en çok hangi organik molekül oluşturur? (5 PUAN)
A) Lipit B) Protein C) Karbonhidrat

D) Enzim E) Vitamin

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
S-11)DNA ve RNA ile ilgili verilenlerden

I. çift zincirli

II. riboz ve urasil taşıma

III. 3 çeşidi bulunur

IV. nükleotit birimlerinden oluşma

V. kalıtım ve yönetim görevini yerine getirme

sadeceDNA’ya ait özellikler…………………………..

sadeceRNA’ya ait özellikler…………………………..

DNA-RNA için ortak özellikler……………………………

Özellikleri boşlukların karşısına yazınız. (5 PUAN)
S-12) RNA çeşitlerini ve görevlerini bir cümle ile yazınız.( (5 PUAN)


S-13) İnhibitör maddeler enzimlerin çalışmasını engeller ve bunlar ikiye ayrılır.Bunları kısaca açıklayınız ?(10 PUAN)
Kompetatif inhibitör:

Kompetatif olmayan inhibitör:

S-14)Hücre içinde Nişasta sentezi gerçekleştiğinde
Su miktarı

Zaman
Glikoz Miktarı


Zaman
Glikozit Bağı Sayısı


Zaman
Değişim Miktarı grafiklerini Çiziniz. (10 PUAN)

S15) DNA ve RNA yapısını oluşturan Molekülleri ve Organik Bazları yazınız(10 PUAN)
DNA RNA

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

6- 6-
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconAdi soyadi

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconAdi soyadi : sinif/no

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconAdi-soyadi aldiği not

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconÖzgeçMİŞ I öZLÜk biLGİleri adi soyadi

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconSinifi-no: puan

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconAd ve Soyadı: Sınıf: 7/… No: Tarih: 07/04/2015

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconEĞİTİm ve öĞretim yili okulu 10/… sinifi

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconHorasan anadolu lisesi 12b sinifi seçmeli coğrafya

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconHorasan anadolu lisesi 12c sinifi seçmeli coğrafya

Adı-Soyadı: Sınıfı-No iconSosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com