Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme


sayfa1/6
a.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3   4   5   6

2008 / 2009 - ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SINIF: 7 FEN VE TEKNOLOJİ


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

ÜNİTE I: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER


HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

08-12.09.2008

2

1.Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
[!] Kimyasal madde muhafazası ve kullanımına dikkat edilmelidir.

1.2, 1.3 Kimyasal ve fiziksel (mekanik) sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
??? 1.3 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.
C1.1 5.sınıf

“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki besinlerin Sindirimi ve “ Besin İçerikleri ve Görevleri” konularıyla ilişkilendirilir.
2

1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.

1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
1.4 Sindirimde görevli sindirim enzimlerinin isimleri verilmez.15-19.09.2008

2

1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.

1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32).
 1.6 Villusun sindirimdeki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.

`1.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
2

2.Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
 2.2 Nefronun boşaltımdaki önemi vurgulanır, yapısı anlatılmadan şekil olarak verilir.

[!] 2.2 Boşaltımda deri, akciğer ve

karaciğerin görevleri de vurgulanır.
2.1 ve 2.2 kazanımları 5.sınıf

“ Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi “Zararlı Maddelerin Boşaltımı” konusu ile ilişkilendirilir.
22-26.09.2008

2

2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir (FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).

[!] 2.4 Böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, diyaliz, yüksek frekanslı ses dalgaları ve lazer gibi teşhis/tedavi yöntemleri vurgulanır.


` 2.4 kazanımı, Sosyal Bilgiler dersi 6.sınıf “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, “Elektronik Yüzyıl” ünitesi 3.kazanım ile ilişkilendirilir.

HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

22-26.09.2008

2

3.Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
[!] 3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemleri olumsuz etkileyen etmenler ( uyuşturucu, alkol ve sigara) ile ilgili örnekler verilir.

 3.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî (beyin, omurilik, beyincik, omurilik soğanı) ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez. Beynin bölümlerinden olan beyincik ve omurilik soğanının yapısına girilmeden görevleri verilir.
30-09/01.02-010-2008 RAMAZAN BAYRAMI
06-10.10.2008

2

3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).

3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

 3.5. İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı ayrı şekiller üzerinde verilir.
 3.5. Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.


13-17.10.2008

2

4.Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar (FTTÇ-4).

4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
 4.3 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir.
[!] 4.3 Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.


2

4.4. Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir (BSB-1).

4.5. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. (FTTÇ 31,32)
 4.5 Aksaklıklar tanım düzeyinde verilir. Teknolojik örnek olarak lens, gözlük, işitme cihazı, kornea nakli vb. belirtilir.

[!] 4.5 Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi ile iş birliği sağlanarak “Göz Tarama Testi” yapılabilir.HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

20-24.10.2008

2

4.6. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.

4.7. Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır (TD-3).KAZANIM 1.SINAV

( 20-27 EKİM)

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.7–9)

2

5.Vücudumuzdaki sistemlerle ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.

5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-28, 29, 32).

[!] 5.2 Rehberlik Araştırma Merkezi ,Okul Rehberlik Servisi ve Yeşilay Kulübü ile iletişim kurularak bağımlılığa sebep olan maddeler ve zararları ile ilgili broşürler istenerek dağıtılabilir.

5.2 kazanımı, 5.sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki “Sigara ve Alkol” ile ilişkilendirilir.

` 5.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma”,

“Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerileri ile ilişkilendirilir.

ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (5.2–9,10)

ÈSağlık Kültürü Eğitimi (5.2–17)

27-31.10.2008

2

5.3. Organ bağışının önemini vurgular.

5.4. Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).

[!] 5.3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberlik ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.
ÈSağlık Kültürü Eğitimi (5.3–23)

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (5.4–9)

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 2: KUVVET VE HAREKET


HAFTA


SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

27-31.10.2008

2

1. Sarmal yayların özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler (BSB-1).

1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.

1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder (BSB-1).

1.4. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfeder (BSB-16,18).

1.5. Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar (BSB-16, 22, 23, 24, 27, FTTÇ-9; TD-3).
[!] Öğrenciler sıkıştırılan veya gerilen yayların eski hâllerine geri dönerken kendileri ve çevredekiler için tehlike oluşturacak tarzda hareket edebilecekleri konusunda uyarılmalıdır.

 1.4 Yayların esneklik özelliklerinin farklı olabileceği vurgulanmalı; fakat yay sabiti ve geri çağırıcı kuvvet kavramları kullanılmamalı ve bunlarla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.


  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle

Ders iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle ve


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com