Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme


sayfa1/2
a.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2

DİYARBAKIR ERGANİ YUKARI KUYULU ORTAOKULU

2016 – 2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sayfa /

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR ve HAYAT

ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

4. HAFTA 19 Eylül - 23 Eylül 2016

4

2


7. sınıf fen bilimleri müfredatının tanıtılması, ders araç gereçleri ve laboratuvar kullanımı hakkında bilgi verilmesi.


Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçtiği vurgulanır.
a. Kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.
b. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.
c. Sindirimde görevli sindirim enzimlerine değinilmez.


İLKÖĞRETİM HAFTASI

Atatürkçülük ile ilgili konular

[!] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.

2


7.1. ÜNİTE
7.1.1. Sindirim Sistemi
7.1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.


EYLÜL

5. HAFTA

26-30 Eylül 2016

4

2


7.1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar.
7.1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.

*Boşluk dolduralım

*Eşleştirelim

*Çoktan seçmeli soru
2


7.1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR ve HAYAT

ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

1. HAFTA

3-7 Ekim 2016

4

2


7.1.2. Boşaltım Sistemi
7.1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı verilmez.


2


7.1.2.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği, diyaliz, böbrek taşı vb. boşaltım sistemi sağlığını ilgilendiren konulara değinilir.


EKİM

2. HAFTA

10-14 Ekim 2016

4

4


7.1.3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
7.1.3.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.
7.1.3.2. İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.

Beyincik ve omurilik soğanının ayrıntılı yapısına girilmez.
a. İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.
b. Erkek ve dişi salgı bezleri ayrı şemalarda gösterilir.


ÖĞRENME ALANI : CANLILAR ve HAYAT

ÜNİTE 1 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM

3. HAFTA

17-21 Ekim 2016

4

4


7.1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
7.1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.
EKİM

4. HAFTA

24-28 Ekim 2016

4

2


7.1.4. Duyu Organları
7.1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar.

Duyu organlarında bulunan özel almaçların uyarıları nasıl aldığı ve cevap verme süreci açıklanır.

I. DÖNEM

I. YAZILI

Türkçe dersi “Okuma”, “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.
2


7.1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
7.1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR ve HAYAT / FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 1-2 : VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER / KUVVET ve ENERJİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EKİM - KASIM

1. HAFTA

31 Ekim –

4 Kasım 2016

4

4


7.1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.
7.1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır.

KASIM

2. HAFTA

7-11 Kasım 2016

4

2


7.1.5. Organ Bağışı ve Organ Nakli
7.1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.5. 3 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.


ATATÜRK HAFTASI

(10-16 KASIM)

[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (3.6-1)

[!] 3 .6Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler (‘Ben, manevî miras olarak hiç bir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.’gibi) verilmelidir

2


7.2. ÜNİTE
7.2.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7.2.1.1. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.


ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 2 : KUVVET ve ENERJİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM

3. HAFTA

14-18 Kasım 2016

4

4


7.2.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
7.2.2. Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi
7.2.2.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.

a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları vurgulanır.
b. Sıvı ve gaz basıncını etkileyen değişkenlere ve matematiksel bağıntılara girilmez.
6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilişkilendirilir.

Türkçe dersi “Okuma” dil becerisi ile ilişkilendirilir.


.

KASIM

4. HAFTA

21-25 Kasım 2016

4

4


7.2.2.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
7.2.2.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
ÖĞRETMEN-LER GÜNÜ

(24 KASIM)


ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 2 : KUVVET ve ENERJİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

KASIM - ARALIK


5. HAFTA

28 Kasım - 2 Aralık 2016


4

4


7.2.3. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7.2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.
7.2.3.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.


Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi şeklinde sınıflandırılır fakat matematiksel bağıntılara girilmez.

I. DÖNEM

II. YAZILIARALIK

2. HAFTA

5-9 Aralık 2016

4

4


7.2.4. Enerji Dönüşümleri
7.2.4.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
7.2.4.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.a. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisinin örneklendirilmesinde sürtünmeli yüzeyler, hava direnci ve su direnci dikkate alınır.
b. Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü çıkarımı yapılır.

ÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ARALIK

3. HAFTA

12-16 Aralık 2016

4

47.3. ÜNİTE
7.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
7.3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
7.3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.


ARALIK

4. HAFTA

19-23 Aralık 2016

4

47.3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
7.3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.
7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.
ÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ARALIK


5. HAFTA

26-30 Aralık 2016


4

4


7.3.2. Saf Maddeler
7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

7.3.2.1 Atom,molekül, element, bileşik, saf madde ve karışım kavramları 6. sınıfta edinilmiş olup bu kazanım, bir hatırlatma olarak düşünülmelidir.


YILBAŞI TATİLİ

(1 OCAK)

OCAK

1. HAFTA

2-6 Ocak 2016

4

4


7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.
7.3.2.3. Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir.
I. DÖNEM

III. YAZILIÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

OCAK

2. HAFTA

9-13 Ocak 2016

4

2


7.3.3. Karışımlar
7.3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
7.3.3.2. Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir.

2


7.3.3.3. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
7.3.3.4. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir.


OCAK

3. HAFTA

16-20 Ocak 2016

4

4


7.3.4. Karışımların Ayrıştırılması
7.3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.


Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaştırma, yoğunluk farkı ve damıtma üzerinde durulur.

YARIYIL TATİLİ (23 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017)

ÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

2. HAFTA

6-10 Şubat 2016

4

2


7.3.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
7.3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
2


7.3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
7.3.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.


ÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM

ÜNİTE 3 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

3. HAFTA

13 -17 Şubat 2016

4

2


7.3.5.5. Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.
7.3.5.6. Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.
7.3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

2


7.3.6. Kimya Endüstrisi
7.3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder.


ÖĞRENME ALANI : MADDE ve DEĞİŞİM / FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 3/4 : MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ / AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

ŞUBAT

4. HAFTA

20-24 Şubat 2016

4

2


7.3.6.2. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.

2


7.4. ÜNİTE
7.4.1. Aynalar
7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.

ŞUBAT - MART

1. HAFTA

27 Şubat - 3 Mart 2016

4

4


7.4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.
7.4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.


a. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.

b. Çukur aynada cismin görüntüsünün özelliklerinin (büyük/küçük, ters/düz) cismin

aynaya olan uzaklığına göre değişebileceği belirtilir.

5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışığın yayılması ve ışığın maddeyle karşılaşması ile ilgili öğrenilenler hatırlatılmalıdır.
ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 4 : AYNALARDA YANSIMA ve IŞIĞIN SOĞRULMASI SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MART

2. HAFTA

6-10 Mart 2016

4

2


7.4.2. Işığın Soğrulması
7.4.2.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder.
7.4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.


1.1-1.5
Işığı soğuran maddelerin ısınması, 5.sınıf “Madde ve Değişim” öğrenme alanı “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesindeki “ısı- sıcaklık” konusu ile ilişkilendirilmelidir.
Işığın madde ile etkileşimiyle ilgili 5 ve 6. sınıfta öğrenilenler hatırlatılmalıdır.
2


7.4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir.
7.4.2.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir ve kaynakların etkili kullanımı bakımından Güneş enerjisinin önemini tartışır.


Renk filtrelerine girilmez.

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR ve HAYAT

ÜNİTE 5 : İNSAN ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ SINIF: 7-A/B


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME ve

DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ ve DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

MART

3. HAFTA

13-17 Mart 2016

4

47.5. ÜNİTE
7.5.1. Ekosistemler
7.5.1.1. Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.
4.3 7. sınıf “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanı, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin gözün yapısı konusu ile ilişkilendirilir.


18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ


MART

4. HAFTA

20-24 Mart 2016

4

3


7.5.2. Biyo-çeşitlilik
7.5.2.1. Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
7.5.2.2. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir.
II. DÖNEM

I. YAZILI

ORMAN HAFTASI

(21-26 MART)
[!]1.12 Atatürk’ün çevreyle ilgili yaptığı uygulamalar (Örneğin,Atatürk Orman Çiftliği ,Ankara çayı projesi gibi) araştırma ödevi olarak verilir .

[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (1.12-2)Kariyer Bilinci Geliştirme: Biyolog, zoolog, botanikçi, çevre mühendisi ve veterinerlik verilebilir.

  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ ve diĞer derslerle iLİŞKİlendirme

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle

Ders iÇİ ve DİĞer derslerle iLİŞKİlendirme iconDers iÇİ, DİĞer derslerle ve


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com