Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi


a.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
…………. LİSESİ 2015-2016 YILI 1. DÖNEM COĞRAFYA DERSİ 12. SINIFLAR 1. YAZILI SINAVI

Tarih: 16 /11/2015

Adı ve Soy Adı:

Sınıfı ve Numarası:

Aldığı Not:

 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(Her soru 3puandır)

1) Aşağıdakilerden hangisi doğada meydana gelen ekstrem durumların oluşumunda etkili değildir?

A) Yüksek ve düşük sıcaklıklar B) Şiddetli Volkanlar C) Volkanik olayların artması

D) Erozyonun şiddetlenmesi E) Hayvanların göç yollarının değişmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi Tropikal rüzgârların en fazla zarara yol açtığı ülkelerden biridir?

A) Meksika B) Uruguay C) İtalya D) Suudi Arabistan E) Fas

3) Seçeneklerden hangisi büyük depremler sonucu meydana gelen doğal olaylardan değildir?

A) Tsunami B) Akarsu yataklarının değişmesi C) Kütle hareketleri

D) Göl oluşumu E) Şiddetli yağışların oluşumu

4) Aşağıdakilerden hangisi klimatik kökenli ekstrem olaylardan değildir?

A) Aşırı sıcaklık B) Tsunami C) Rüzgârlar D) Fırtınalar E) Aşırı yağışlar

5) İnka uygarlığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve güneş saatini yapmışlardır.

B) Elips şeklindeki yansıtıcıları ile astronomik gözlemler yapmışlar.

C) Coğrafi konumları gereği şehirlerini alçak kesimlere kurmuşlardır.

D) Binalarında büyük taşları ustaca işleyerek kullanmışlardır.

E) Kıyı bölgelerinde balıkçılık, iç kesimlerde tarımla uğraşmışlardır.

7) 1.Verimli tarım arazilerine ve su kaynaklarına sahip olmaları

2.Yüksek platolar üzerinde kurulmaları

3. Başka medeniyetlerle yoğun etkileşimde bulunmaları

4. Yaşadıkları bölgenin iklim şartlarının benzer olması

Yukarıda verilenlerden hangisi Mısır, Hint ve Mezopotamya medeniyetlerine ait ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 4 D) 2 ve 3 E) 3 ve 4

8) Geleceğin dünyasını belirleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal faaliyet B) Sanayi faaliyetleri C) Ticaret D) Teknoloji E) İletişim

9) Ruhr havzası kentsel dönüşüm projesi ile aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez?

A) Çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren işletmelerin sayısının artması

B) Yazılım ve sigorta firmalarının sayısının artması

C) Eski sanayi alanlarının park alanı olarak düzenlenmesi

D) Sosyal aktivite ve spor alanları oluşturulması

E) Demir çelik üretim tesislerinin arttırılması

10) Aşağıdakilerden hangisi Hindistan ‘da bulunan Bombay kentinin dünyanın en kalabalık şehirlerinden olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Diğer kentlere göre yaşam standardının yüksek olması

B) Önemli ticaret, kültür ve sanat merkezi olması

C) Sanayileşmiş bir kent olması

D) Hint sinema sektörünün merkezi olması

E) Madencilikte gelişmiş olması

B) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (her soru 5 puandır)

 1. Okyanus diplerinde deprem ve volkanizma sonucu …………………………………… oluşur.

 2. Kaliforniya’da çöl araziler …………………………………………………………………….. projesiyle verimli tarım alanına dönüşmüştür.

 3. Mezopotamya ………………………… ve …………………….. nehirleri arasında kurulmuştur?

 4. ……………………. ve …………………… nehirleri Himalayalardan doğar ve Kuzey Hindistan’a ulaşır?

 5. Manş Tüneli ……………………… ve …………………….. ülkeleri arasındadır?

C) Aşağıdaki Parantezin Doğru ise (D) da Yanlış ise (Y) yazınız. ( her soru 3 puandır)

 1. Aztek uygarlığı Afrika kıtasında kurulmuştur. ( )

 2. Moğolistan, dünyanın en önemli ekonomik güce sahip ülkelerindendir. ( )

 3. New York’un etki alanı bölgeseldir. ( )

 4. Vatikan Ortodoks hrıstiyanların dini merkezidir. ( )

 5. Tokyo dünyanın en kalabalık şehridir. ( )

D) KÜRESEL ISINMA NEDİR TANIMLAYINIZ VE EN AZ DÖRT SONUCUNU YAZINIZ. ( 15 PUAN)

E) TEKNOLOJİNİN İNSANLARA VERDİĞİ ZARARLARDAN EN AZ DÖRT TANESİNİ YAZINIZ. (15 PUAN)

Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.”

Necm – 39

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi iconDersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon10. sinif astronomi ve uzay biLİmleri dersi DÖnem yazili sinavi (A)

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi iconGİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar...

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Lİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com