Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili


a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
.. ORTA OKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
ADI-SOYADI:

SINIF-NO :
A-AŞAĞIDA VERİLEN BULUŞLAR VE İNSAN HAYATINA ETKİLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ.(10 puan)

I. Tekerlek ( ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılıp ,çoğaltılması

II. Top ( ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde ulaştırılması

III. Yazı ( ) İnsanların daha uzak yerlere Göç edebilmesi

IV. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması

V. Pusula ( ) İnsanların yeni yerleri keşfetmesi


B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE KUTUDA BULUNAN UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (20 puan)


 • . LEONARDO DA VİNCİ

  • PORTEKİZ

  • ALMANYA

  • BİRUNİ

  • MARTİN LUTHER

  • BARTELMİ DİAZ

  • J.GUTENBERG

  • SÜMERLER

  • DEL KANO

  • İTALYA

  • ALİ KUŞÇU

  • ORHAN BEY

  • ENDERUN MEKTEBİ
1- İlk modern matbaayı 1450 yılında ………………………………………………………..... icat etmiştir.

2- Rönesans hareketi Avrupa’da ilk olarak……….……………………….’da; Reform hareketleri ise

……………………………………….’da başlamıştır.

3- Avrupa’da reform hareketlerini başlatan kişi…………………………………………………………..’dir.

4- Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve

astronomi bilgini ………………………………………………….…’dur.

5- Magellan’ın başlattığı Dünya turunu………..…………………………………………………tamamlayarak

dünyanın yuvarlak oluğunu kanıtlamıştır.

6- Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İspanya ve …………………………..dir

7--Mona Lisa tablosunu yapan ünlü Rönesans sanatçısı………………………………………...’dir.

8-Tarihte yazıyı ilk bulan millet ………………………………………..……’dir.

9-Osmanlı Devletinde ilk medrese İznik’te………………………………………tarafından açıldı.

10-Devlet adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir saray okuludur.

C-AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN TANIMLARINI YAPINIZ.(10 puan)

I-Rönesans:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II-Reform:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ç- Soru; Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerindendir? (5 puan)
A-Esnaf birlikleridir.

B-Kişinin eğitilip üretici hale gelmesini amaç edinir.

C-Doğruluktan ayrılmamayı ilke edinir.

D-Toplum sağlığı le ilgilenir
D-Tarihteki önemli ticaret yollarını yazınız ve bunlar hakkında bilgi veriniz (10 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E- 15.ve 19.yy’lar arasında Avrupa’da büyük değişiklikler meydana getiren olaylar gerçekleşmiştir.

Bu olaylara ait gelişmeler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapınız.(15 puan)


MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Coğrafi Keşifler

Rönesans

Reform

Sanayi İnkılâbı

Atlas Okyanusuna kıyısı olan limanlar önem kazanmıştır

Altın, Gümüş gibi madenlerin yerini kömür, petrol almıştır.

Avrupa’da mezhep birliği bozuldu

Hıristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.

Bilimsel alanda deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayıldı.

Eğitim öğretim işleri kilisenin elinden alındı.

Büyük fabrikalar kuruldu, işçi sınıfı ortaya çıktı

Tıp, matematik, astronomi, edebiyat ve resim alanında gelişmeler oldu.

Okuma ve yazma oranının artmasıyla toplumun kültürel seviyesi yükseldi

Avrupa zenginleşti, Soyluların nüfusu azaldı.
F- AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ BULUP İŞARETLEYİNİZ(30 puan)


1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir?

A)Avrupa’ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri

Osmanlı Devleti’nde uygulamaları

B)İstanbul’da Avrupa’dan getirtilen matbaanın kurulması

C)Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter

marşından etkilenmeleri

D)Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam

tarzının rağbet görmesi2-Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına

B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D)Üretimde sürekliliği artırmaya3-Hangisi ikta sisteminin faydalarından biri olamaz?

A)Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.

B)Üretim denetim altına girmiştir.

C)Merkezi yönetim ve ordu güçlenmiştir.

D)Soylu ve köylü sınıfı oluşmuştur

4-Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz?

A)Osmanlı’da kahvehaneler

B)Osmanlı’nın temizlik kültürü

C)Toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar

D)Kültürel özellikler ve hoşgörü


5-Aşağıdaki seçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İbn-i Sina-El Kanunü’l Fi-t Tıb B)Piri Reis-Kitabü’l Bahriye

C)Katip Çelebi-Cihannüma D)Ali Kuşçu-Seyahatname

6-Coğrafi Keşifler’in sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B)Ticaret yollarının değişmesi

C)Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda

hammaddenin aşınması

D)Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

7-Aşağıdaki uygarlık-buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Çinliler-Para B)Sümerler-Tekerlek

C)Fenike-Alfabe D)Mısır-Hiyeroglif Yazısı

8-Barut ve Top, Kağıt ve Matbaa, Pusula gibi buluşlar hangi olay sonucu Avrupalılar tarafından ilk olarak öğrenilmiştir?

A) Haçlı seferleri B) Coğrafi keşifler

C) Kavimler göçü D) İstanbul’un fethi


9-Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının bölümlerinden değildir?

A-Erlik B-Çıraklık C-Kalfalık D-Ustalık

10-İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)28 Mehmet Çelebi B)Takiyüddin

C)İbrahim Müteferrika D)Harezmi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili iconEĞİTİm ve öĞretim yili okulu 10/… sinifi

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili iconEvliya çelebi İLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Orta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com