Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi


a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar


ADI VE SOYADI

2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU

SOSYAL BİLGİLER-6- 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

SINIFI:

NO:


www.alkanhoca.com

6
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. Her soru 4. puan

1- Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili olduğu söylenebilir?

A- Üç tarafı denizlerle çevrili olması

B-Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması

C-Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması

D- 26- 45 derece Doğu meridyenleri arasında yer alması.

2- Marmara Bölgesi’nde Karadeniz kıyıları boyunca “orman”, Marmara Denizi kıyılarında “maki”, Ergene Havzası’nda “ bozkır” bitki örtüsü görülür.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tarım ürünlerinin çeşitli olması

B-Farklı iklim özelliklerinin görülmesi

C-Günlük sıcaklık farklarının az olması

D-Yer şekillerinin sade olması


Ben, Asya kıtasında Çin’de yaşıyorum. Pirinç çok sulu toprakta yetişirse verimi yüksek olur. Bu nedenle yağmurun yağmasını dört gözle bekleriz.
3- http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrnewfsmi0fymzmfsjbssewtu1hmu4uj9tyrwpcr5w2jeiikgkv

Konuşmacının açıklamasına göre” yağmurun dört gözle beklemesinin” temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Bitki örtüsü etkilenmektedir. B- Tarımsal verim artmaktadır

C-Susuzluk sorunu çözümlenmektedir. D – Yağış kutsal sayılmaktadır.

4- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağ’da Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir.

Ege Denizi kıyısından başlayarak Mezopotamya’da sona eren Kral Yolu’nun yapılması.

Madeni paranın ilk kez kullanılması

…………?..........

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?

A- En önemli gelir ve geçim kaynakları ticarettir.

B-Ege kıyılarında büyük bir uygarlık kurmuşlardır.

C-Astronomi alanında ileri gitmişlerdir.

D-Hukukun üstünlüğünü savunmuşlardır.

5- I. Kendilerine has motifleri olan yün halı ve kilimler dokumaları

II- Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları koymaları

III. Kayaları oyarak kral mezarları yapmaları

Yukarıda verilenlerden hangileri Friglerin tarımın yanı sıra hayvancılıkla da uğraştıklarına kanıt gösterilebilir?

A- Yalnız I B-Yalnız II C-I ve III D-II ve III


Kralımız, ülkemizin ticaretini geliştirmek ve bizim haklarımızı korumak için Babil hükümdarı Hammurabi kanunlarını daha da sertleştirdi.
6- http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrt7j7vvkaxfilqrm8ubhjvbxv3op8gzyevf-8ua9nu-hmvis3lsa

Asurlu tüccarın konuşmasında aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

A- Ticaret-Mimari B-Tarım –Hukuk C- Ticaret- Hukuk D-Edebiyat- Hukuk


Ülkemin bilginleri Ay ve Güneş tutulmasını ,Ay yılı takvimini hesapladı .Güneş sistemindeki gezegenleri ve burçları buldu. Ziggurat adı verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlem eviydi.
7- http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr4djq_5qvorssryrworlvtxc3i1fnjraokw098hbvxqj9ytdr1

Yukarıdaki bilgilere göre Sümerlilerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur?

A- Matematik B- Tıp C- Tarih D-Astronomi

8- İyonyalılar, Batı Anadolu kıyılarında şehir devletleri kurarak Ege ve Akdeniz kıyılarında koloniler oluşturup gemilerle uzak ülkelere çeşitli ürünler pazarlayarak zengin olmuşlardır.

Sadece bu bilgiye bakarak İyonyalılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir*

A- Kısa sürede varlıklarının sona erdiği

B-Tarımsal faaliyetlerde bulundukları

C-Deniz ticareti ile uğraştıkları

D-Maden işletmeciliğini bilmedikleri

9- İpek Yolu’na egemen olma düşüncesi Çin ile Asya Hunlarını daima karşı karşıya getirmiş, çoğu zaman bu yüzden savaşlar yapılmıştır.

Buna göre Çin ile Asya Hunları arasında anlaşmazlığa neden olan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Ticaret B- Hukuk C-Eğitim D-Din

10- Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma “Kadeş Antlaşması”dır. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

A)Hitit-Pers b)Pers-Sümer

C)Hitit-Mısır D)Mısır-Lidya

11- Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?

A) 40 Kuzey Paraleli B- 38 Doğu meridyeni

C-43 Kuzey paraleli D-27 Doğu meridyeni


12


13- . Aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte kurulan ilk Türk devletidir?

A ) Asya ( Büyük ) Hun Devleti B ) Avrupa Hun devleti

C ) Gök Türk Devleti D ) Uygur Devleti

14- İlk Türk devletlerinden günümüze kalmış, kale, saray, tapınak gibi mimari eserlere pek rastlanmamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerde göçebe yaşamın yaygın olması

B) Türk hükümdarlarının Çin’e seferler yapmaları

C) Türklerin Gök Tarın inancını benimsemiş olması

D) Türklerin savaşçı bir millet olması

15- Aşağıdakilerden hangisi, İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaşması

B) Ekonomik rekabetten dolayı devletlerarasın-da savaşların yaşanması

C) Şehirlerin zenginleşmesi

D) Ticaretin gelişmesi

B- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.20 puan
Bilim insanlarının daha rahat koşullarda yaşamasına imkan tanır.

90 güney paraleline kuzey kutup noktası denir.

Türkiye’nin en soğuk yerleri Güneydoğu Anadolu Bölgesine yar alır.

Sümerlerin tapınaklarına “ZIGGURAT” denir.

Hititler, tanrılarına hesap vereceklerini düşündükleri için objektif anal yıllıklarını

Hazırlamışlar.
Türk ordusunu onlu sisteme göre düzenleyen ilk Türk hükümdarı Mete Han’dır.

Orta Asya’nın coğrafi yapısı ve iklim nedeniyle Türkler genelde göçebe yaşamışlardır.
Türk akınlarıyla baş edemeyen Çinliler, Çin Seddi’ni inşa etmeye başladılar. Bu durum Türklerin askeri açıdan Çinlilerden daha üstün olduğunu gösterir.
İpek yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolunun ötesinde, uzun yılar devletler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur.
Ormanlar kutup ve çöl ikliminde yaygındır.

C- Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız.10 puan.

Hattuşaş

Gordiyon

Ötügen

Hammurabi

Karasal

Akdeniz

Tufan-Gılgamış

1- İç ve Doğu Anadolu’da …………………………iklim ..hakimdir.

2- Babillerin en ünlü ve yasa yapıcı kralının ismi…………………………..’dir.

3.Sümerlerin bize bıraktığı en önemli iki destan………………….ve………………….dır.

4-Hititlerin başkenti……………………..tır.

5- Göktürk ve Asya Hun devletlerinin başkenti……………………….dir.

D- Aşağıdaki bilgilerin önündeki rakamı ilgili olgularla eşleştiriniz?10 puan.
BİLGİLER
OLGULAR

1

Pankuş- Tavananna- Anallar
MATEMATİK KONUM

2

Çin Seddi. Hunlar
ATATÜRK

3

En yağışlı bölgemiz
İPEK YOLU

4

Paralel ve meridyenler
KARADENİZ

5

Türk Dil Kurumu
HİTİTLER
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconDershanesi sosyal biLGİler sinif dönem sinavi sorulari

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconSosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi icon10. sinif astronomi ve uzay biLİmleri dersi DÖnem yazili sinavi (A)

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconDersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

Sosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi iconÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com